Ta strona używa cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
Akceptuj
Hurtownia Elektryczna Półtorak - Słubice
Hurtownia Elektryczna Półtorak - Słubice

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma:

PHU „POŁTORAK” S.C.
Przemysław i Damian Półtorak

ul. Klonowa 15
69-100 Słubice

tel./fax: 95 758 0755
NIP: 598162887

e-mail: hurtowniapoltorak@gmail.com
http:// www.hurtowniapoltorak.pl


Zamówienia w sklepie można składać poprzez:
- sklep internetowy,
- e-mail: hurtowniapoltorak@gmail.com

§ 2
WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.
Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
Firma PHU „PÓŁTORAK” S.C. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji (patrz punkt 5).
Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.
W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.
Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT) oraz niezbędne karty gwarancyjne. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) prosimy o wcześniejsze przesłanie faksem upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy (nasz numer faksu: 95 758 0755
Na produkty zakupione w naszym sklepie objęte gwarancją wynosi ona 12 miesięcy dla podmiotów gospodarczych oraz 2 lata dla klientów indywidualnych
Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 95 758 0755 w dni powszednie w godzinach 8.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 13.00
§ 3
CENY, ZNIŻKI, PŁATNOŚCI
Wszystkie ceny podawane w Sklepie on-Line są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sklep on-Line zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały potwierdzone pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Podstawą do określenia końcowej ceny zamówienia są opłaty i ceny określone w:
- Cenniku firmy kurierskiej (do ceny wysyłki zostanie doliczony 23% VAT).
Na kwotę do zapłaty (końcową cenę) w Formularzu Zamówienia składają się.
- cena produktów,
- koszt przesyłki uzależniony od formy przesyłki,
Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować w następujący sposób:
- przy odbiorze przesyłki po wcześniejszym wpłaceniu zaliczki na poczet przesyłki,
- przelewem (przedpłatą).
- Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie
Za zamówione produkty nie można płacić w siedzibie firmy
Podczas dokonywania przedpłaty:
- Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto
PHU „PÓŁTORAK” S.C. Przemysław i Damian Półtorak
Bank Spółdzielczy Ośno o/Słubice
43 8369 0008 0069 9754 2000 0010
- Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "Zamówienie internetowe".
- Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie
Przy zamówieniach o wartości powyżej 1500 zł koszt przesyłki pokrywa firma
PHU „PÓŁTORAK” S.C.
§ 4
UMOWA SPRZEDAŻY, REKLAMACJE, GWARANCJE, ZWROTY
Opublikowane na stronie sklepu on-Line informacje są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Za oświadczenie woli niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży uważa się przesłanie przez Zamawiającego Formularza Zamówienia do Sklepu on-Line. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Sklep on-Line potwierdzenia zamówienia od Zamawiającego.
W momencie odbioru zamówionego produktu Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki, w obecności pracownika wydającego towar lub doręczyciela. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamówiony lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie odebrać towaru, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sklep on-Line, kontaktując się telefonicznie 957580755 lub e-mailem na adres: hurtowniapoltorak@gmail.com
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki/, sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela i potwierdzonego przez niego.
Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać lub zwrócić, koniecznie dołączając opis stwierdzonych wad oraz fakturę.
Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, liczonych od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, decyduje data stempla pocztowego.
W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zamówienia Zamawiający powinien odesłać przesyłkę w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.
Zwrot produktów dopuszczalny jest wyłącznie dla produktów nie posiadających śladów użytkowania.
Jeżeli wszystkie warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny produktów (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwróconego towaru.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rejestracja nowego konta równoznaczna jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia zamówienia.
Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawiania dokumentów sprzedaży oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
Klient Sklepu on-Line ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia ich z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: hurtowniapoltorak@gmail.com
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe w związku z umową sprzedaży zawartą między Zamawiającym a Sklepem on-Line, rozstrzygane są przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.
Projekt i wykonanie: makrostacja